Deel 1 is om kleuters uit groep 2 te trainen zodat ze een betere start hebben met het leren lezen en spellen in groep 3. De training is specifiek ontworpen voor de risicokleuters, de kinderen die een verhoogd risico hebben op lees- en spellingsproblemen.

Theoretische achtergrond InkijkexamplaarBestellen

Deel 2a is bedoeld om de kinderen in groep 3 te helpen, wanneer het leren lezen niet naar wens verloopt. Deel 2a, Connect Klanken en Letters, leert kinderen MKM woordjes lezen. Alle letters worden systematisch aangeleerd volgens de methodiek van connect.

Theoretische achtergrondInkijkexamplaarBestellen

Deel 2b is de opvolger van deel 2a. Deel 2b biedt oefenstof voor het lezen van woorden van 1 lettergreep met medeklinkerclusters en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Er is ook volop oefenstof voor de ‘stomme stukjes’. Deel 2b traint de woordherkenning.

Theoretische achtergrondInkijkexemplaarBestellen

Deel 3 is een zeer gedegen programma om kinderen vanaf groep 4 te helpen die moeite hebben met het lezen en spellen. Het is een programma dat gebruik maakt van spellingregels, waardoor het ook goed inzetbaar is voor de dyslectische kinderen.

Theoretische achtergrondInkijkexamplaarBestellen