Programma’s voor
dyslexie, lees- en spellingsmoeilijkheden

Spellen met specht bestaat uit drie methodieken om kinderen te helpen die lees- en spellingsproblemen kunnen krijgen of hebben. De oefenstof is kleurrijk en aantrekkelijk voor kinderen. De programma’s zijn praktisch en makkelijk inzetbaar voor de gebruiker. De methodieken zijn ontworpen na een gedegen literatuurstudie, dat maakt de oefenstof best practice.

Deel 1, De voorschottraining

Het is een programma voor de tweede helft in groep twee. De methodiek traint twee fonologische strategieën en geeft kinderen een betere start bij het leren lezen en spellen.

Deel 2a, Connect klanken en letters

De oefenstof is voor kinderen in groep 3, bij wie het leren lezen niet naar wens verloopt. Deel 2a, Connect Klanken en Letters, leert kinderen MKM-woordjes lezen. Alle letters worden systematisch aangeleerd volgens de methodiek van Connect (Anneke Smits).

Deel 2b, Connect woordherkenning

Deel 2b is de opvolger van deel 2a, het bevat oefenstof voor het lezen van woorden van 1 lettergreep met medeklinkerclusters en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Er is ook volop oefenstof voor de ‘stomme stukjes’. Deel 2b traint de woordherkenning.

Deel 3, De gecombineerde lees- en spellingstraining

Deel 3 is ontworpen voor de ernstige dyslexie (ED). De cumulatieve training kan ook ingezet worden voor de kinderen met een dyslexieverklaring, maar voor de hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Deel 3 is voor alle kinderen die moeite hebben met leren lezen en spellen.

 

De programma’s zijn ontworpen door Hilde Wolters, MSc, onderwijskundige en logopedist.