de methode

Deel 2b – Connect Woordherkenning

De training Connect woordherkenning, deel 2B, is een vervolg op deel 2A. In deel 2A worden letters en de bijbehorende klank (foneem-grafeemkoppeling en grafeem-foneemkoppeling) geleerd. Wanneer een kind de letters beheerst, kan overgestapt worden op Spellen met specht, deel 2B. Deze training heeft als doel dat grotere eenheden van woorden makkelijk herkend zullen worden, zodat de directe woordherkenning kan verbeteren.

InkijkexemplaarBestellen

achtergrond
van de training

Door middel van deel 2B van Spellen met specht verbetert de directe woordherkenning van woorden met medeklinkercluster en meerlettergrepige woorden. Het stappenplan Connect woordherkenning werd gebruikt als ontwerpliniaal voor de oefenstof.

Evidentie voor de training werd gevonden op grond van de beschreven principes voor de expliciete klankinstructie van een meta-analyse. Verschillende auteurs stellen dat het effect van hulp het grootst is wanneer deze vroeg start. Aan het principe van pre-teaching wordt inhoud gegeven door aan te sluiten op de schoolse stof, dat wat binnenkort op school aan bod komt.

inhoud van het
programma

Het programma bevat een handleiding voor de gebruiker. Als het programma volgens de beschreven richtlijnen wordt gebruikt, dan wordt er gewerkt volgens de best practice methodiek.

de handleiding

In het eerste gedeelte wordt de achtergrond van het programma beschreven. Het tweede gedeelte bevat informatie over het gebruik van het programma. In de bijlage zijn opgenomen: een uitleg van de spelletjes, een registratieblad van behandelde verhalen, een oefenlijst en schrijfbladen (blokletters en schrijfletters).

het oefenprogramma
verhaaltjes

Om het lezen via de directe woordherkenning te oefenen, zijn er per medeklinkercluster of niveau van meerlettergrepige woorden 4 verhalen opgenomen, welke zijn voorzien van kleurrijke illustraties. Zo is er voldoende herhaling. Dezelfde verhalen zijn ook zonder illustraties in het programma opgenomen.

De woorden met medeklinkerclusters bevatten vrijwel allemaal doelwoorden van één lettergreep (monosyllaben). Wordt het lezen van woorden met medeklinkerclusters beheerst, dan wordt het lezen van woorden van twee lettergrepen geoefend. Het lezen van woorden van drie lettergrepen wordt als laatste geoefend.

oefenspelletjes

Bij elk verhaal is een dobbelspel toegevoegd. Aan de hand van dobbelspellen wordt de directe woordherkenning geoefend, bij woorden met medeklinkerclusters en woorden van twee of drie lettergrepen. Omdat de klank en de letter altijd gelijktijdig aangeboden worden, zal dit de letterkennis versterken. Omdat woorden uit de verhaaltjes en de connectrijtjes worden herhaald, verloopt de directe woordherkenning beter. Om de trainer een indruk te geven van de training, komen er instructiefilmpjes op deze website. Zie ‘demo’ en klik dan op ‘video’s’.

het oefenen thuis

Om de geletterdheid thuis te stimuleren is een oefenlijst toegevoegd. Daarnaast is er een registratieblad in de handleiding opgenomen, om te inventariseren welke medeklinkerclusters en deelvaardigheden bij woorden van twee en drie lettergrepen het kind al kent en welke nog niet. Het lezen van de oefenteksten prikkelt de omgeving van het kind om samen meer boeken te gaan lezen.