de methode

Deel 2a – Connect klanken en letters

De training Connect klanken en letters, deel 2A, is bedoeld om kinderen die problemen ervaren in het aanvankelijke lezen en spellen in groep 3 te helpen. Het is een training om de beginnende lezer gedegen te ondersteunen bij het aanleren van de letterkennis en synthese om de elementaire leeshandeling te leren.

InkijkexemplaarBestellen

achtergrond
van de training

Deel 2A van Spellen met specht behandelt het uitbreiden van de letterkennis en de synthese van klanken tot woorden, de expliciete klanktekeninstructie, als kinderen starten met het leren lezen en spellen. Het stappenplan Connect klanken en letters werd gebruikt als ontwerpliniaal voor de oefenstof.

Evidentie voor de training werd gevonden op grond van de beschreven principes voor de expliciete klankinstructie van een meta-analyse. Verschillende auteurs stellen dat het effect van hulp het grootst is wanneer deze vroeg start. Aan het principe van pre-teaching wordt inhoud gegeven door aan te sluiten op de schoolse stof, dat wat binnenkort op school aan bod komt.

inhoud van het
programma

Het programma bevat een handleiding voor de gebruiker. Als het programma volgens de beschreven richtlijnen wordt gebruikt, dan wordt er gewerkt volgens de best practice methodiek.

de handleiding

In het eerste gedeelte wordt de achtergrond van het programma beschreven. Het tweede gedeelte bevat informatie over het gebruik van het programma. In de bijlage zijn opgenomen: het wolkenboekje, een registratieblad van behandelde letters, een oefenlijst en schrijfbladen (blokletters en schrijfletters).

het oefenprogramma
verhaaltjes

Om de vaste relatie tussen een letter en een klank te introduceren zijn er per klank 4 verhalen opgenomen:

 

  • 4 verhalen van niveau 1
    (eenvoudige woorden, MKM-structuur of eenvoudiger, woorden hebben amper een medeklinkercluster, er worden nauwelijks leestekens gebruikt en de woorden hebben geen hoofdletter).
  • 4 verhalen van niveau 2
    (naast MKM-woorden, zijn ook woorden van één en twee lettergrepen opgenomen, onbeklemtoonde delen van een woord komen aan bod, evenals samenstellingen, de teksten bevatten leestekens en hoofdletters).

De verhalen zijn voorzien van kleurrijke illustraties. Dezelfde verhalen zijn ook zonder illustraties opgenomen in het programma.

oefenspelletjes

Het Spechtenspel: het visueel herkennen en het tegelijkertijd benoemen van letters wordt geoefend

Aan de hand van spelletjes wordt de expliciete leesinstructie, de synthese, geoefend:

Omdat de klank en de letter altijd gelijktijdig aangeboden worden, zal de letterkennis toenemen.

het oefenen thuis

Om de geletterdheid thuis te stimuleren is een oefenlijst toegevoegd. Daarnaast is er een wolkenboekje opgenomen in de handleiding, om te inventariseren welke letters het kind al kent en welke nog niet. Het prikkelt de omgeving van het kind om samen meer boeken te gaan lezen.