Kennis maken met deel 1

de voorschottraining

Spellen met specht, deel 1, wordt geleverd in een mooie bedrukte multomap. Alle 120 bladen zitten in de map, inclusief de handleiding. In de handleiding staat beschreven hoe het beste met het programma gewerkt kan worden. Er zijn 100 gekleurde pagina’s met oefeningen voor de risico kleuters. De trainer kan voor ieder kind kopieën maken. Als het materiaal in kleur wordt gekopieerd zal het zeer aantrekkelijk voor kinderen zijn.

Risico-analyse

Om te bepalen wat risico-kleuters zijn, die kinderen waarbij het leren lezen en spellen lastig zal gaan, is de risico-analyse hier te downloaden.

Bestellen

Letterverhaal

Het doel is dat een kind zich bewust wordt van het bestaan van letters en klanken.

 

Lotto, klanken horen

Het doel is dat een kind een klank leert horen in een woord terwijl de letter altijd zichtbaar is.

 

Drietallen, klanksynthese

Het doel is dat een kind klanken kan samenvoegen (synthese) tot een woord. De klank en letter worden gelijktijdig aangeboden.