Algemene voorwaarden Spellen met Specht

Betreffende de uitgaven van Hiwo Holding BV.

Hiwo Holding BV (verder genoemd als Hiwo)
KvK 8221952
Adres Boerhaavelaan 7, 7555 BB Hengelo
Telefoon 06‐42252950
Email info@hiwo.nl
Btw NL.8221.60.882

Bestellen

Op een website van Hiwo (hiwo.nl / spellenmetspecht.nl) zijn de uitgaven van het (therapie)materiaal te bestellen door besteller.

Besteller

Degene die op een site van de Hiwo (hiwo.nl / spellenmetspecht.nl) een bestelling voor de materialen plaatst, het bedrag volgens de factuur overmaakt, waaraan de bestelde materialen geleverd moeten worden, op het adres van besteller zoals hij dat werd opgaf tijdens het plaatsen van de bestelling.

Betalingen

Er kan door besteller tijdens het bestellen een keuze gemaakt worden uit het vooruit betalen via de bank of een ideal betaling, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. Wanneer een betaling van de bestelling niet is voltooid, is er geen sprake van een bestelling. Er is sprake van een bestelling wanneer het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Hiwo.

Verzending van de bestelling

Bij de bestelling aan Hiwo en facturering door Hiwo zal er een bijdrage gerekend worden voor het verpakken en het verzenden binnen Nederland en België van de bestelde producten. De kosten van verzending zijn tijdens de bestelling altijd zichtbaar op de factuur van besteller. Voor verzending naar andere landen zal afnemer eerst moeten overleggen met Hiwo Holding bv. Daarvoor kan er gemaild worden naar info@hiwo.nl.

Bedenktijd – na de ontvangst van de bestelling

Wanneer de besteller na ontvangst van de materialen van Hiwo zich bedenkt, dan kunnen de (therapie)materialen binnen twee weken na bezorgdatum teruggestuurd worden. Besteller zal zelf de kosten van het retourneren betalen en besteller kan alleen ongebruikte materialen in de originele verpakking terugsturen aan Hiwo. Voor instructies zal besteller eerst mailen met info@hiwo.nl waarin besteller aangeeft gebruikt te willen maken van het retourrecht en waarom besteller hiervan gebruik wil maken.

Leveringsvoorwaarden

De prijzen voor de uitgaven van Hiwo, zoals deze vermeld staan op de website van Hiwo (spellenmetspecht.nl), zijn inclusief BTW. Wanneer de betaling van een bestelling is overgeboekt op de bankrekening van Hiwo, kunnen de materialen verzonden worden naar de besteller, naar het adres dat besteller tijdens de bestelling op de website opgaf. De bestelde producten zullen door Hiwo zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, aan de postpakketverzender aangeboden worden. Als Hiwo niet aan deze verplichting kan voldoen, zal ze besteller hiervan per mail op de hoogte stellen en zal Hiwo een oplossing aandragen. De prijzen van de bestelde materialen zijn gebaseerd op directe levering aan logopediepraktijken, scholen en andere instellingen. Prijswijzigingen, fouten op de website en drukfouten zijn voorbehouden.

In geval van een misdruk of beschadiging van de bestelde materialen

Als u een bestelling van Hiwo niet in goede orde ontvangt, er is sprake van een beschadiging, een misdruk of iets dergelijks, dan wordt dit door besteller binnen twee weken na ontvangst per mail gemeld aan Hiwo (info@hiwo.nl). Het artikel wordt vervangen, maar er zullen eerst instructies gegeven worden wat er op welke wijze gedaan moet worden.

Klachten

Klachten over de levering of over een factuur moeten binnen 14 dagen per email kenbaar gemaakt worden aan Hiwo. Hiwo zal binnen 14 dagen een passende oplossing proberen te vinden.

Geschillen ‐ overeenkomst

Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomst tussen besteller en Hiwo. Er is sprake van een overeenkomst tussen Hiwo en besteller wanneer besteller een bestelling heeft geplaatst op een site van Hiwo (hiwo.nl / spellenmetcpecht.nl). Een bestelling kan namelijk alleen geplaatst worden wanneer besteller met
deze algemene voorwaarden akkoord is gegaan.

Privacy

Hiwo Holding bv respecteert uw privacy en beschermt uw persoonlijke gegevens. De gegevens die aan Hiwo worden verstrekt worden alleen gebruikt om uw bestelling te leveren en mogelijk om u in de toekomst te attenderen op nieuwe producten.
Wijzigingen in de algemene voorwaarden en bepalingen

Hiwo kan de algemene voorwaarden en bepalingen aanpassen als daar een aanleiding voor is. Deze aangepaste algemene voorwaarden en bepalingen zijn van kracht nadat de oude versie door de nieuwe versie op de Hiwo website (spellenmetspecht.nl) is vervangen.

Copyright

© 2014-2021 Hiwo Holding BV – het copyright geldt voor alle bezoekers van de website
Alle informatie op de websites van Hiwo vallen onder de auteurswet. Het auteursrecht is van toepassing op de vorm en functie van de site, de vormgeving, alle geschreven tekst, foto’s, logo’s, en alle verdere informatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hiwo Holding BV is het niet toegestaan (delen van) de
informatie, afbeeldingen, logo’s, foto’s, e.d. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.  Gebruik van de informatie voor niet‐commerciële persoonlijke doeleinden is ook niet toegestaan.