De nieuwe programma’s voor kinderen met lees- en spellingsmoeilijkheden

Spellen met specht is een nieuw programma. Inzichten uit de wetenschappelijke literatuur zijn nu vertaald in aantrekkelijke programma’s voor het kind en de therapeut. De delen 1, 2A en 3 van Spellen met specht zijn uit! Er kan een gedegen voorschottraining (deel 1) worden gegeven en gewerkt worden volgens de methodiek Connect klanken en letters (deel 2A) en de gecombineerde lees- spellingsbegeleiding (deel 3).

  • Deel 1 is om kleuters uit groep 2 te trainen zodat ze een betere start hebben met het leren lezen en spellen in groep 3. De training is specifiek ontworpen voor de risicokleuters, de kinderen die een verhoogd risico hebben op lees- en spellingsproblemen.
  • Deel 2a is bedoeld om de kinderen in groep 3 te helpen, wanneer het leren lezen niet naar wens verloopt. Deel 2a, Connect Klanken en Letters, leert kinderen MKM woordjes lezen. Alle letters worden systematisch aangeleerd volgens de methdodiek van connect.
  • Deel 2b is de opvolger van deel 2a. Deel 2b biedt oefenstof voor het lezen van woorden van 1 lettergreep met medeklinkerclusters en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Er is ook volop oefenstof voor de ‘stomme stukjes’. Deel 2b traint de woordherkenning.
  • Deel 3 is een zeer gedegen programma om kinderen vanaf groep 4 te helpen die moeite hebben met het lezen en spellen. Het is een programma dat gebruik maakt van spellingregels, waardoor het ook goed inzetbaar is voor de dyslectische kinderen.

Spellen met specht is ontworpen voor de professionals die werken met kinderen rondom lees- en spellingsmoeilijkheden. De programma’s zijn goed bruikbaar voor logopedisten, remedial teachers, andere professionals en leerkrachten in alle vormen van het basisonderwijs.

Voordat Spellen met specht werd ontworpen is er een gerichte literatuurstudie gedaan in nationale en internationale bronnen. Er is heel specifiek gezocht naar best practice technieken en evidence based behandelrichtlijnen. Onderzoeksverslagen, artikelen en reviews werden zorgvuldig doorgenomen. Het is gelukt om voor de drie verschillende doelgroepen trainingsprogramma’s te ontwikkelen, waarbij de gebruiker ook handelt volgens best practice inzichten bij het gebruik van deze programma’s.

 

Spellen met specht - deel 1

Spellen met specht - deel 2

Spellen met specht - deel 2b

Spellen met specht - deel 3