Kennis maken met deel 1, de voorschottraining

Spellen met specht, deel 1, wordt geleverd in een mooie bedrukte multomap. Alle 120 bladen zitten in de map, inclusief de handleiding. In de handleiding staat beschreven hoe het beste met het programma gewerkt kan worden. Er zijn 100 gekleurde pagina's met oefeningen voor de risico kleuters. De trainer kan voor ieder kind kopieën maken. Als het materiaal in kleur wordt gekopieerd zal het zeer aantrekkelijk voor kinderen zijn.

Risico-analyse

Om te bepalen wat risico-kleuters zijn, die kinderen waarbij het leren lezen en spellen lastig zal gaan, is de risico-analyse hier te downloaden. Het masterplandyslexie.nl geeft meer informatie over de risico-screening.